Project

ZRO’s voor Oasen

Waterpas is, naast civieltechnische engineering, inzetbaar voor alle soorten projecten. Een mooi voorbeeld hiervan is een lopend project in Bergambacht. Daar stelt Waterpas meerdere ZRO’s (Zakelijk Recht Overeenkomst) op voor drinkwaterbedrijf Oasen.

In het hart van een polderweg ligt een waterleiding die door de waterkerende functie van de weg wordt verwijderd. Om de omliggende percelen van water te blijven voorzien, is er de wens om een nieuwe waterleiding aan te leggen. Het tracé van deze leiding doorkruist diverse percelen. Om de schade door open ontgraven te beperken, zullen er tientallen horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd worden.

Een belangrijk onderdeel van de opdracht is de communicatie richting de perceeleigenaren. Voor de uitvoering van de werkzaamheden, is er toestemming van de perceeleigenaren nodig. Naast het verzorgen van deze communicatie, richt Waterpas zich ook op de documentatie en oplevering van de ZRO-stukken, het intekenen van het tracé en het bepalen van de vergoedingen die de perceeleigenaren ontvangen. 

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.