Civieltechnisch advies

Waterpas ontwikkelt oplossingen voor infravraagstukken. Als civieltechnisch adviesbureau komen we samen met u tot de beste oplossing. Punt voor punt, goed onderbouwt, na gedegen onderzoek en op basis van grondige berekeningen.

Lees meer over Civieltechnisch advies ❯

Watermanagement & Duurzaamheid

Watermanagement speelt een belangrijke rol in de civiele techniek, aangezien het gaat om waterbeheer en het ontwerp en de bouw van infrastructuur om water op een efficiënte en effectieve manier te gebruiken.

Lees meer over Watermanagement & Duurzaamheid ❯

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een complex proces waarbij verschillende disciplines samenkomen om een stuk grond of een gebied te transformeren naar een functionele en aantrekkelijke omgeving.

Lees meer over Gebiedsontwikkeling ❯

Ontwerp & Projectvoorbereiding

Waterpas verzorgt het ontwerp en maakt tekeningen en bestekken voor de aanleg en reconstructies van boven- en ondergrondse infrastructuur.

Lees meer over Ontwerp & Projectvoorbereiding ❯