Project

Nieuwe sluis Terneuzen

Werkzaamheden Waterpas
Ondersteuning omgevingsmanagement

Omschrijving:
Van de Westerschelde naar Gent loopt het Kanaal Gent-Terneuzen. Het sluizencomplex van Terneuzen vormt een knelpunt voor de vele binnenvaart- en zeeschepen die van en naar de haven van Gent varen. Momenteel zijn de voorbereidingen in gang gezet voor een nieuwe sluis in het huidige sluizencomplex.

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.