Project

Kerckebosch

Waterpas ondersteunt de ontwikkelmaatschappij en ontwikkelaars bij alle civieltechnische aspecten. Bijzonder aan deze ontwikkeling is dat er honderden woningen in de omgeving worden ingepast. De beboste omgeving wordt zoveel als mogelijk gespaard, er wordt tussen de bomen gebouwd,  waardoor mensen letterlijk in het bos en op de heide wonen.

Met name infiltratie van hemelwater krijgt in deze wijk bijzondere aandacht. Het water in deze wijk wordt geïnfiltreerd in de bodem. Het infiltreren gaat via Wadi’s, infiltratieriolering en infiltratie-units (kratten).

Momenteel spitst de ontwikkeling in Kerckebosch zich toe op het upgraden en aanpassen van Hoogkanje. In de bijgevoegde uitsnede van het overall plan is deze uitwerking te zien. De GWW-aannemer (grond-, weg- en waterbouw) is momenteel bezig met de uitvoering van de door Wurck en Waterpas uitgewerkte tekeningen. Aan dit deel van Hoogkanje wordt tevens het winkelcentrum toegankelijk gemaakt. De foto’s geven een beeld van het kwaliteitsniveau van Hoogkanje en haar omgeving.

Deel dit artikel via:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Hoofddorp

❯   Zandsteen 24

     2132 MR Hoofddorp

Hoofddorp

❯   Zandsteen 24

     2132 MR Hoofddorp

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2022 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.