Project

De Groene Kreke Westland

In het Westland wordt weer volop ontwikkeld. Een onderdeel van onze opdracht voor Ontwikkelbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) is het gebied De Groene Kreke. Hier worden komende tijd ongeveer duizend luxe woningen gebouwd. Waterpas levert aan OBWZ onder andere projectcoördinatie, inventarisatie en bestek.

In het gebied De Groene Kreke wordt dit jaar begonnen met de bouw van een aantal woningen. Het gebied is voor de helft al bewoond en wordt komende jaren afgebouwd. Daarom is er ook besloten om de definitieve inrichting van de buitenruimte aan te brengen.

Diensten van Waterpas:

.       Projectcoördinatie en overleg;
.       Inventarisatie;
.       Opstellen bestekstekeningen en bestek woonrijp maken;
.       Opstellen vergunningstekening en aanvraag watervergunning;
.       Opstellen Engineering & Construct contract;
.       Ondersteuning aanbestedingsprocedures;
.       Coördinatie groenvoorziening;
.       Inzet coördinator civiel.

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.