Project

Annie M.G. Schmidtpark

Door het projectbureau van de Gemeente Lansingerland wordt ten noordwesten van de HSL het Annie M.G. Schmidtpark (voorheen het Landscheidingspark) gerealiseerd. Dit park is globaal gesitueerd tussen de Wilderskade en de Anthuriumweg en tussen de Landscheidingsdijk en de HSL.

Het park wordt voorzien van fiets-, mountainbike en voetpaden, civiele constructies, groenvoorzieningen, waterpartijen en andere recreatieve voorzieningen. Verder voorziet het park in de behoefte van een zwembad met parkeergelegenheid en een ligweide. Het gehele park zal naar verwachting in het jaar 2015 zijn voltooid.

Voorzieningen moeten getroffen worden om de stabiliteit van het gebied te waarborgen zodat ongewenste horizontale verschuivingen niet kunnen optreden tijdens de realisatie van het geplooide maaiveld. Voor fase 1 is door Waterpas in 2007 een bestek gemaakt voor de aanleg van een drainagelaag. Voor de aanleg van het geplooide maaiveld heeft de gemeente een grondbank opgericht.

In het centrale deelgebied is in juli 2009 het geplooide maaiveld gerealiseerd tussen de viaduct en de Berkelseweg. De nieuwbouw van het zwembad inclusief parkeerterrein en ligweide was in juni 2009 gereed en is reeds geopend voor bezoekers.

Ten noorden van het zwembad is een wandelboulevard gerealiseerd. De wandelboulevard vormt de hoofdroute in dit deelgebied. Waterpas heeft hiervoor de engineering verricht. Het bestaat uit een breed voetpad met een geïntegreerd fietspad en wordt voorzien van banken en verlichting. De toegang naar het open veld wordt verzorgd door een aantal trappen.

Waterpas verzorgd op dit moment de engineering voor de aanleg van de drainagelaag en ophoging en het verlengen van de boulevard in fase 2. Voor fase 1 heeft Waterpas het bestek uitgewerkt voor de aanleg van de fiets- en voetpaden.

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.