Ontwerp & Projectvoorbereiding

Waterpas verzorgt het ontwerp en maakt tekeningen en bestekken voor de aanleg en reconstructies van boven- en ondergrondse infrastructuur.

Projectadviezen worden opgesteld en in het ontwerp verwerkt. Centraal staat de projectleiding. Wij staan borg voor een goede procesmatige invulling van de betreffende activiteiten.

Van ontwerp tot en met de besteksraming worden onze producten uitgewerkt.

Raadhuisplein Leerbroek

Voor de gemeente Vijfheerenlanden (Utrecht) mag Waterpas een ontwerp maken voor de nieuwe buitenruimte rondom het in aanbouw zijnde dorpshuis de Schakel.

RET Barendrecht

De RET heeft Waterpas Barendrecht opdracht gegeven voor het maken van een bestek en kostenraming voor aanpassing en vervanging van enkele tramrails in Barendrecht en voor begeleiding tijdens de werkzaamheden.

Essendael Rhoon

Gemeente Albrandswaard en Rabobouwfonds realiseren samen de nieuwbouwlocatie Essendael aan de rand van het landelijk gelegen Rhoon in de gemeente Albrandswaard. Het project bestaat uit de realisatie van 612 woningen in 5 deelplannen. Waterpas heeft voor de locatie een raamovereenkomst opgesteld en de aanbesteding begeleid.

Floriëndaal Naaldwijk

In Naaldwijk wordt een ruim opgezette woonwijk met geschakelde twee-onder-een-kapwoningen en geschakelde vrijstaande woningen ontwikkeld. Waterpas heeft het bestek gemaakt en voert nu toezicht.