Dienst Groen & Water

Leefstijlen

Het realiseren van groen en het ruimte bieden aan water draagt bij aan het oplossen van de waterproblematiek en het creëren van een gezonde leefomgeving, maar niet iedere oplossing wordt gewaardeerd door bewoners. Dit is een gemiste kans om ook de tevredenheid van een buurt te verbeteren.

Bij het bieden van oplossingen voor groen- en watervraagstukken houdt Waterpas rekening met de wensen van diverse leefstijlen. Hierbij gebruiken we de leefstijlenmethodiek (BSR-model) van SmartAgent Marketresponse. Met deze methodiek creëren wij een leefomgeving waar men zich thuis voelt en bieden wij effectieve oplossingen om een gezonde leefomgeving te creëren waarbij er ruimte wordt gegeven aan water.

Parken
Parken kennen vele verschijningsvormen. Van Engelse landschapsstijl tot modern en minimalistisch, een landschapsontwerp blijft innoveren. Maar niet ieder park spreekt dezelfde doelgroep aan. De uitstraling en functionaliteit van een park zijn bepalend voor het gebruik. Het juiste park op de juiste plek is een waardevolle toevoeging voor de buurt, de stad of de regio. Leefstijlgericht werken helpt om de juiste keuzes te maken in vorm, functie en voorzieningen. Onderstaand diagram geeft een impressie van de mogelijkheden, waarbij de leefstijlen uit het BSR model de basis vormen.

Water
Waterelementen in de openbare ruimte zijn nuttig, bijvoorbeeld om regenwater te bergen, maar het kan ook leuk, mooi, interessant of educatief zijn! Het thema ‘water’ staat hoog op de agenda bij rijksoverheid, provincies, gemeente, én bij Beter Buiten.

Ook binnen de wateropgave kan leefstijlgericht werken sturing bieden. Bijvoorbeeld in de keuze tussen zichtbare berging, zoals een wadi of een waterplein, en onzichtbare oplossingen, in de vorm van infiltratiekratten. Afhankelijk van de bewonersbehoefte en de bergingsbehoefte kan water worden ingezet als waardevol element in de openbare ruimte.

Onderstaand model geeft een beeld van kansen voor water in de openbare ruimte, waarbij de diversiteit aan leefstijlen resulteert in een breed scala aan oplossingen. Onderstaand diagram geeft per leefstijlkleur een impressie van de mogelijkheden.

Delen via:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter