Dienst Groen & Water

Klimaatstresstest

Een ‘klimaatstresstest’ wordt gebruikt om kwetsbare plekken voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte te bepalen met als doel in te spelen op plaatsen waar een lokale adaptatiestrategie nodig is. Met behulp van de Handreiking Stresstest Light kan eenvoudig een verkenning worden gedaan om mogelijke kwetsbare plekken aan te wijzen in het plangebied. In het Deltaplan ‘Ruimtelijke Adaptatie’ is afgesproken dat alle overheden deze eerste gestandaardiseerde stresstest in 2018 moeten hebben uitgevoerd. Naast deze gestandaardiseerde stresstest is het ook mogelijk een verdiepende stresstest uit te voeren. Heeft uw gemeente de stresstest al uitgevoerd? Zo niet, dan voert Waterpas deze graag uit voor uw gebied. Is er sprake van een nieuwe ontwikkeling in uw gemeente? Waterpas voert ook dan een update van de stresstest uit.

Bent u ontwikkelaar en wilt u weten in welke mate uw plan klimaatadaptief is? Waterpas beoordeelt dit graag door het uitvoeren van een stresstest mini.

Delen via:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter