Dienst Groen & Water

Calamiteitenkaarten

Wat als een tankwagen omvalt en daarbij benzine verliest? Hoe wordt voorkomen dat deze verontreiniging verspreid wordt in het oppervlaktewater of grondwater?  Bij welke overstort of uitlaat moet ik gaan monitoren? Hoe reageert je systeem op onverwachte scenario’s waarbij de waterkwaliteit en ecologie gevaar lopen en hoe ga je daar mee om?

Dit soort vragen worden beantwoord met behulp van calamiteitenkaarten. Hierop staat aangegeven welke middelen in een gebied aanwezig zijn om overlast en schade van calamiteiten te isoleren. Deze kaarten worden opgesteld met behulp van onder andere de hoogte-, riool-, bodem- en leggergegevens. Hiermee kan de stroomrichting van het water en verontreiniging worden bepaald. We helpen u graag bij het opstellen van dergelijke calamiteitenkaarten.

Delen via:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter