Dienst

Quickscan bedrijfsprocessen

Organisaties komen vandaag de dag in steeds complexere omgevingen terecht. Duurzaamheid, databeheer, privacywetgeving en innovatie zijn enkele voorbeelden van deze toenemende complexiteit. Er zijn continu veranderende contractuele eisen en regelgeving. Dit vraagt om een Quickscan die inzicht geeft in de risico’s en kansen van uw organisatie. Wij als Waterpas hebben de Quickscan samen met onze partner SGS (www.sgs.nl) ontwikkeld. De samenwerking is geboren om inzicht te geven in de prioriteiten van uw organisatie. Samen leggen wij de vinger op de goede en minder goede plekken van de organisatie, zodat u weet waar u staat.

Coronavirus vraagt om een Plan B.
Momenteel zitten veel bedrijven te worstelen met de gevolgen van de Coronavirus. Hoe hadden we bijvoorbeeld sneller op deze situatie met Corona kunnen handelen. Er is veel tijd verloren gegaan.
Moeten we geen draaiboek hebben voor zulke toekomstige excessen? 

Hoe gaat u volgende keer om met:

 • Communicatie op de website naar klanten;
 • Communicatie intern;
 • Welke ethiek gebruiken we voor de marketing?
 • Herzien van reeds uitstaande marktactie, zijn ze nog gepast?
 • Scherp zitten op betalingstermijnen debiteuren.

Dit is een greep van acties die u afgelopen maanden waarschijnlijk al heeft gedaan. Mooi als hier per bedrijfsproces een actieplan / draaiboek voor zou zijn. Onze Quickscan bedrijfsprocessen geeft u een duidelijk en concreet handvat om uw pijnpunten bloot te leggen.

Het totale onderzoek bedraagt 2 hoofdfases, waarvan de Quickscan de eerste fase beslaat. Hierin wordt eerst een intakegesprek met de directie van uw organisatie gevoerd. Hier komen de onderwerpen uit waarop u uw organisatie wilt toetsen. De tweede stap bedraagt het daadwerkelijke onderzoek. Medewerkers van uw organisatie worden door ons ondervraagt met de onderwerpen die uit stap 1 volgen. Stap 3 bedraagt de rapportage. U krijgt hiermee een overzicht van waar de goede en verbeterpunten van uw organisatie zitten. Wij leggen hiermee de vinger op de goede en minder goede plekken van uw organisatie. Dit altijd met het doel om uw organisatie te optimaliseren. Tijdens stap 4 gaan wij met de directie in gesprek om de resultaten van de Quickscan persoonlijk toe te lichten.

In fase 2 gaan wij met u aan de slag met de uitwerking en implementatie van de oplossing. Afhankelijk van de resultaten van de Quickscan worden verbetertrajecten opgesteld. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • AVG/GDPR proof zijn
 • Implementatie duurzaamheid en milieu
 • Monitoren van prestaties van kritische leveranciers
 • Aanpak risico’s subcontracting
 • Implementatie van de bedrijfsveiligheid
 • Verbeteren van het facturatieproces
 • Continuïteit van de bedrijfsvoering
 • Implementatie van wet- en regelgeving

We hebben reeds een eerste pilot uitgevoerd bij een bedrijf, zie ook deze link. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Waterpas Barendrecht via 010 2657560 of info@waterpas.nl.

Delen via:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter