Dienst

Kostenramingen

Bij het opstarten van planontwikkeling van woningbouw of bedrijfslocatie is het belangrijk om vooraf een goede kostenindicatie te hebben van de bouw en het woonrijp maken. Waterpas heeft de expertise om de haalbaarheid van de kosten te onderzoeken. Dit kunnen we op de gebieden Civiel Technisch Advies en Gebiedsontwikkeling. Elk project heeft zijn uitdagingen, vooral op financieel gebied. Goede communicatie met de opdrachtgever over de wensen en kosten hier hierbij noodzakelijk.

Waterpas levert advies in de volgende fases:

  • Studiefase; het opstellen van kostenramingen en schetsontwerpramingen met behulp van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK). De ramingen zijn geschikt voor toetsing voor de financiële haalbaarheid van projecten.
  • Planfase; opstellen van ontwerpramingen, ook met behelp van de SSK. Deze kunnen gebruikt worden voor onder andere budgettoetsing en gebiedsexploitaties.
  • Realisatiefase; contractramingen dienen als referentie voor budgetbewaking en als vergelijkingsmateriaal voor aanbiedingen van inschrijvers op contracten.
  • Beheerfase; ook na realisatie van uw project komen er kosten kijken voor het beheer en onderhoud van uw project. Beheerkostenramingen kunnen worden gebruikt voor het bepalen van onderhoudsbudgetten.
  • Second opinion; wij controleren en beoordelen ook ramingen ontwikkeld door derde partijen en opdrachtgevers.

Hoever u ook bent met uw project, Waterpas heeft van A tot Z expertise voor uw project.

Delen via:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter