Civieltechnisch advies

Waterpas ontwikkelt oplossingen voor infravraagstukken. Als civieltechnisch adviesbureau komen we samen met u tot de beste oplossing. Punt voor punt, goed onderbouwt, na gedegen onderzoek en op basis van grondige berekeningen.

Al onze ideeën toetsen we aan de voorwaarden van de opgave. Met onze realistische doelmatigheid brengen wij uw idee in praktijk. Wij onderscheiden ons door een pragmatische, praktische en flexibele aanpak.

Samen met onze partners zijn wij ook bereid projectrisico’s te adopteren en in gezamenlijkheid te engineeren, realiseren en exploiteren.

Koninginnehof Zwijndrecht

In Zwijndrecht bouwt Woonkracht10 met Waterpas aan 37 nieuwe huizen in het woningbouwproject Koninginnehof. De nieuwe riolering van deze huizen moet aangesloten worden op de huidige riolering van de buurt op een toekomstbestendige manier. 

EMVI Sportlaan

Waterpas heeft het beste plan van aanpak geschreven voor de aanbesteding van het project: Bouwrijp maken werkgebied Sportlaan, te Hellevoetsluis. De gemeente Hellevoetsluis heeft haar bestemmingsplan geactualiseerd aansluitend op de gebiedsvisie van de Sportlaan.

BLVC woonrijpmaken Energiekwartier

In samenwerking met onze opdrachtgever schreven wij het winnende BLVC-plan voor het woonrijp maken van de Energiekwartier. Het project is gelegen in Den Haag.

Nieuwe sluis Terneuzen

Van de Westerschelde naar Gent loopt het Kanaal Gent-Terneuzen. Het sluizencomplex van Terneuzen vormt een knelpunt voor de vele binnenvaart- en zeeschepen die van en naar de haven van Gent varen. Momenteel zijn de voorbereidingen in gang gezet voor een nieuwe sluis in het huidige sluizencomplex.

Fietsbrug Vlietpolderplein

In opdracht van Van der Made BV te Zevenbergen heeft Waterpas het EMVI-plan geschreven voor de realisatie van de fietsverbinding Vlietpolderplein in de gemeente Westland.

Ontwerpstudie drinkwaterleiding

Waterleiding bedrijf Oasen is voornemens om de huidige waterleiding tussen de Franskade en de Beneluxlaan te Schoonhoven te vervangen. Met de nieuwe waterleiding wordt de leveringszekerheid van schoon drinkwater in het gebied geborgd.