Civieltechnisch advies

Waterpas ontwikkelt oplossingen voor infravraagstukken. Als civieltechnisch adviesbureau komen we samen met u tot de beste oplossing. Punt voor punt, goed onderbouwt, na gedegen onderzoek en op basis van grondige berekeningen.

Al onze ideeën toetsen we aan de voorwaarden van de opgave. Met onze realistische doelmatigheid brengen wij uw idee in praktijk. Wij onderscheiden ons door een pragmatische, praktische en flexibele aanpak.

Samen met onze partners zijn wij ook bereid projectrisico’s te adopteren en in gezamenlijkheid te engineeren, realiseren en exploiteren.

Koninginnehof Zwijndrecht

In Zwijndrecht bouwt Woonkracht10 aan 37 nieuwe huizen in het woningbouwproject Koninginnehof. De nieuwe riolering van deze huizen moet aangesloten worden op de huidige riolering van de buurt op een toekomstbestendige manier. Waterpas adviseert samen met Ingenieursbureau Drechtsteden de woningbouwcoöperatie Woonkracht10 op het gebied van water en riolering.

RET Barendrecht

De RET heeft Waterpas Barendrecht opdracht gegeven voor het maken van een bestek en kostenraming voor aanpassing en vervanging van enkele tramrails in Barendrecht en voor begeleiding tijdens de werkzaamheden. Na inspectie bleek dat enkele rails en bovenleidingen gecorrigeerd moeten worden.