Nieuws

Waterpas erkend leerbedrijf

Vanaf maart 2020 is Waterpas een erkend leerbedrijf en daarmee onderstrepen we het belang van opleiden in de praktijk. Alle mbo studenten zijn verplicht het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Sinds 2015 is er één landelijk keurmerk voor alle erkende leerbedrijven.

Het binnenhalen van het certificaat betekent dat wij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het bieden van een goede en veilige werkplek die aansluit bij de opleiding. De student oefent het beroep van opleiding uit met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  2. Het aanstellen van een praktijkopleider die de eisen van de opleiding kent en in staat is om de student op de leer- en werkvloer te coachen.
  3. Het vermelden van het bedrijf op Stagemarkt.nl, de website waar studenten in het mbo een leerplaats zoeken.

Met het aanbieden van leerplekken voor studenten en het behalen van het certificaat Erkend Leerbedrijf investeren we in de opleiding voor studenten in de weg- en waterbouw.

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.