Beter Buiten

Door bestuurlijke veranderingen krijgen gemeenten er steeds meer taken bij, terwijl het budget onder druk staat. Dit leidt bij veel gemeenten tot bezuinigingen op één van de kerntaken: het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Deze bezuinigingen resulteren in het verlagen van ambitieniveaus, beheerfrequenties en het inrichtingsbudget. Het is zaak om het budget zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder dat dit resulteert in ontevreden bewoners of verloedering.

Beter Buiten staat voor een ambitieus team van ruimtelijk denkers, die actief aan de slag gaan met de openbare ruimte. Daarbij staat de gebruiker centraal, door inrichting & beheer af te stemmen op de leefstijl van de gebruiker. Zo streven wij naar een hogere tevredenheid, tegen lagere kosten.

Big data helpt winkelgebieden verder

NL Schoon heeft Waterpas ingevlogen om met behulp van de Beter Buiten methodiek grip te krijgen op de relatie tussen het onderhoudsniveau, de tevredenheid en de leefstijl van bezoekers.

Leefstijlgerichte ontwikkeling en participatie

Vanuit de mogelijkheden die de gemeente Westland ziet in de leefstijlenmethodiek is Waterpas gevraagd om drie pilotprojecten uit te voeren. Het doel van deze projecten was om te inventariseren op welke wijze de leefstijlenmethodiek een bijdrage kan leveren aan participatie- en gebiedsontwikkelingsprojecten. In samenwerking met de gemeente Westland werden drie projecten gekozen die allen zich in een andere planfase bevonden. 

Wat kan ik met leefstijlen in de Buitenruimte?

Nederland is het land van de bestemmingsplannen, waarin we gedetailleerd vastleggen welke functies er op een plek thuishoren. Maar een locatie is meer dan zijn toegewezen bestemming. Ieder gebied heeft zijn eigen unieke kwaliteiten. Een goede ontsluiting per openbaar vervoer, nabijheid van het strand, de dynamiek van een stadscentrum of juist de rust van een wandelroute door de natuur. Deze kwaliteiten spreken verschillende doelgroepen aan.

Workshop Beter Buiten in Almere

Op 23 maart verzorgde Waterpas Civiel Adviesbureau bij Gemeente Almere de cursus Beter Buiten. De beproefde Beter Buiten Methodiek die Waterpas Civiel Adviesbureau samen met SmartAgent en Bureau Buhrs heeft ontwikkeld legt een relatie tussen de vier leefstijlen uit het BSR model en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.